Metoder för bedömning av hälsokonsekvenser i samband med tillståndsprövning av miljöfarlig verksamhet

Länsstyrelserna i Kronobergs, Jönköpings, Kalmar och Hallands län har tillsammans arbetat med att utveckla metoder för bedömning av hälsokonsekvenser i samband med tillståndsprövning av miljöfarlig verksamhet. Medan det är den som söker tillstånd för att bedriva den miljöfarliga verksamheten som ansvarar för att påvisa verksamhetens konsekvenser för människors hälsa, är det länsstyrelsens ansvarar att bedöma verksamhetsutövarens redovisningar och att lyfta frågorna redan under samrådet. Vårt arbete med att utveckla metoder för länsstyrelserna har därför i huvudsak handlat om att ta fram handläggarstöd i form av rutiner och bedömningsgrunder för länsstyrelsens handläggare.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2008
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2008_30&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss