Höga flöden i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Hem för vård eller boende för barn och unga

Regeringen gav år 2006 samtliga länsstyrelser i landet i uppdrag att mellan 2006 och 2008 utöva strukturerad och operativ tillsyn över alla enskilda och offentliga verksamheter där barn och unga ges insatser av socialtjänsten. Tonvikten skulle ligga på kvalitet och säkerhet utifrån barnens behov samt att brister skulle åtgärdas. Resultatet av länsstyrelsernas tillsyn av hem för vård och boende (HVB) har inrapporteras till Socialstyrelsen som sammanställer en nationell rapport, vilken beräknas vara klar februari 2009.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2008
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2008_32&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4, Jönköping

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss