Höga flöden i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Handla jämt Länsstyrelsens plan för genomförande av jämställdhetsintegrering 2009–2010

Detta är Länsstyrelsens handlingsplan för jämställdhetsintegrering. Handlingsplanen tar upp vision, långsiktiga mål, årliga delmål, aktiviteter, ansvarsfördelning och uppföljning. Handlingsplanen omfattar Länsstyrelsens samtliga verksamheter. Det långsiktiga målet visar färdriktningen för hela Länsstyrelsens arbete och understryker att jämställdhet mellan kvinnor och män skapas där beslut fattas och resurser fördelas. Detta innebär att jämställdhet finns med på ett konkret sätt och tillämpas i alla led av beslutsprocesserna. Utifrån det långsiktiga målet sätts årliga mål, delmål, med inriktning på jämställdhetsintegrering. Dessa delmål ska vara mätbara.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2008
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Jämställdhet
  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2008_25&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4, Jönköping

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss