Höga flöden i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Fladdermusfaunan i Jönköpings län

Fladdermössen har länge utgjort en förhållandevis okänd grupp i den svenska faunan. Efter hand som kunskapen kraftigt ökat de senaste 20 åren har det också framgått att flera fladdermusarter är i behov av skyddsåtgärder för att överleva i Sverige på sikt. Vissa arter är sällsynta och med vikande beståndstrender, vilket gjort att de rödlistats eller tagits upp i EU:s art- och habitatdirektiv. För att kunna bevara dessa fladdermöss har en rad åtgärder satts in och fler behövs. Bland de åtgärder som satts in märks att alla fladdermöss blivit fridlysta och att inventeringar utförts i ökande omfattning. Lokala inventeringar av övervintrande fladdermöss har gjorts i Jönköpings län sedan början av 1980-talet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2008
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Klimat
  • Miljö
  • Miljömål
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2008_33&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4, Jönköping

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss