Höga flöden i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Familjehemsvård i Jönköpings län 2007

Kommunerna är skyldiga att årligen lämna en förteckning till Länsstyrelsen över samtliga barn som är placerade i familjehem eller annat enskilt hem. Dessa förteckningar utgör underlaget för Länsstyrelsens årliga statistik. Vi kan för 2007 notera följande: • 482 barn och ungdomar var placerade i familjehem eller annat enskilt hem. Det är något högre än för 2006 och något färre än för 2005. • 170 barn placerades under året. Det är 27 fler än 2006. • Placeringarna upphörde för 168 barn. • Mer än hälften, 58 %, av barnen var placerade inom den egna kommunen. • Andelen barn som placerades i familjehem hos anhöriga eller andra närstående minskade till 22 %. • Vid årsskiftet 2007/2008 var 327 barn placerade i familjehem eller i annat enskilt hem, vilket är 8 barn färre än föregående årsskifte.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2008
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2008_15&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4, Jönköping

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss