Höga flöden i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Energikartläggning gällande tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet i Jönköpings län

All energianvändning påverkar miljön och klimatet. Människans utsläpp av växthusgaser förstärker jordens naturliga uppvärmning. Det innebär att temperaturen ökar och att klimatet påverkas. Enligt FN:s klimatpanel, IPCC, kan jordens medeltemperatur öka med upp till sex grader de närmsta 100 åren. Minskad energiförbrukning och ökad användning av förnybara energikällor krävs för att minska utsläppen av växthusgaser och bryta trenden av global uppvärmning. De 16 nationella miljökvalitetsmålen och deras delmål syftar till att främja människors hälsa, värna den biologiska mångfalden och naturmiljön, ta till vara kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena, bevara ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga samt trygga en god hushållning med naturresurserna.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2008
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2008_07&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4, Jönköping

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss