Bottenfauna i Jönköpings län 2007 - en undersökning av bottenfaunan på 29 lokaler i rinnande vatten

Årets undersökning har omfattat totalt 29 lokaler i rinnande vatten. Flest lokaler (12 st) är lokaliserade till Vätterns tillflöden. Tio lokaler ligger inom Emåns avrinningsområde i länets östra del. I östra delen undersöktes också två lokaler i Motala ströms avrinningsområde, Bordsjöbäcken och Svartån och en lokal i Mörrumsån, Bäck från Lillesjön. I länets västra del undersöktes två lokaler i Nissans avrinningsområde, Kattån och Källerydsån. En lokal i Göta älvs avrinningsområde undersöktes, Andsjöns utlopp och en lokal inom Lagans avrinningsområde, Segerstadsån. Kalkningsgraden varierar på de olika lokalerna och fyra lokaler var okalkade. Bedömning har gjorts av försurningspåverkan, påverkan av organiska/eutrofierande föroreningar samt naturvärde.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2008
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2008_19&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4, Jönköping

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss