Vård enligt LVU i Jönköpings län 2006

Under 2006 var sammanlagt 63 barn och ungdomar i länet föremål för beslut i länsrätten om omedelbart omhändertagande eller vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). De 39 barn som var aktuella i miljöärendena kom från sammanlagt 29 familjer. Antalet barn i länet som berördes av tvångslagstiftningen låg kvar på samma nivå som året innan. Tidigare har alltid pojkarna dominerat när det gäller åtgärder enligt LVU på grund av eget beteende. Vi har sett en förändring på senare år. Antalet flickor som ges vård enligt LVU på grund av sitt eget beteende är nu större än antalet pojkar. Det var 16 flickor och 13 pojkar som berördes av tvångslagstiftningen på grund av sitt eget beteende under 2006.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2007
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2007_35&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss