Uppföljning av miljökvalitetsmålen för Jönköpings län 2007

I december 2002 beslutade Länsstyrelsens styrelse om regionala miljökvalitetsmål för Jönköpings län. De regionala miljökvalitetsmålen reviderades under 2006 och nu gäller 14 miljökvalitetsmål och 70 delmål för Jönköpings län. Hur läget är för de 14 miljökvalitetsmålen med tillhörande delmål redovisas i denna rapport. Miljömålen bedöms med hjälp av smiley´s. Grön smiley innebär att det är möjligt att nå målet inom utsatt tid. Gul smiley innebär att det är möjligt att nå målet inom utsatt tid men att det krävs ytterliggare åtgärder. Röd smiley innebär att målet inte kommer att nås inom utsatt tid. Tabell 1 redovisar läget för miljökvalitetsmålen och delmålen för Jönköpings län.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2007
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Klimat
  • Miljö
  • Miljömål

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2007_44&context=25