Miljömål för företag

Allt fler intressenter i företagets omvärld ställer miljökrav. Detta gäller inte bara de myndigheter som övervakar att lagar och förordningar efterlevs. Kunderna som köper produkterna, aktieägarna som studerar miljöredovisningen, de anställda som vill känna stolthet över det företag de arbetar i, allmänheten lokalt, nationellt och allt oftare globalt – kraven kommer från många håll. Ett seriöst miljöarbete är därför en framgångsfaktor för dagens företag. Ständig förbättring av företagets miljöarbete är en allt viktigare ekonomisk drivkraft. Riksdagen har beslutat om sexton nationella miljökvalitetsmål. Dessa mål har även brutits ned till regional nivå. Syftet är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2007
Publikationstyp:
Broschyr/folder

Nyckelord:

  • Miljömål

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2007__1&context=25