Risk för skogsbrand i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kommunernas operativa tillsyn enligt miljöbalken

Uppföljning och utvärdering av kommunerna i Jönköpings län 2004-2006 Länsstyrelsen har följt upp och utvärderat delar av kommunernas operativa tillsyn enligt miljöbalken (1998:808). Granskningen och utvärderingen av besökta kommuner har resulterat i följande sammanfattande bedömningar: Sedan början av 1990-talet har flertalet av länets kommuner slagit samman miljö- och hälsoskyddsnämnden med annan nämnd, oftast byggnadsnämnden. Nämndsammanslagningarna åtföljs ofta av förändrade förvaltningsorganisationer. Inom en av de besökta kommunerna (Eksjö) förelåg risk för jäv på förvaltningsnivå. Kommunen har sedan besöket presenterat en annan organisatorisk lösning på sektors- och avdelningsnivå. Sävsjö och Gislaveds kommuner uppvisade stora brister i sina respektive reglementen.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2007
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2007_12&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss