Inventering av finnögontröst (Euphraisa rostkoviana ssp. fennica)

Under 2006 genomfördes en inventering av den rödlistade finnögontrösten Euphrasia roskoviana ssp. fennica i Jönköpings län. Finnögontröst är starkt hotad (EN) enligt den svenska rödlistan och i ett stort behov av åtgärder för sin fortsatta existens. Inventeringen av finnögontröst är en del i Länsstyrelsens arbete med hotade arter. Under 2007 ska ett åtgärdsprogram för finnögontröst vara fastställt: Åtgärdsprogram för bevarande av finnögontröst Euprasia rostkoviana ssp. fennica. Vid inventeringen besöktes 14 lokaler och samtliga av lokalerna har haft förekomst av finnögontröst efter 1975. På varje lokal har det gjorts en bedömning av finnögontröstens bevarandestatus.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2007
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2007_24&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss