Hur påverkas mossfloran vid sjöstränder av helikopterkalkning?

På grund av de negativa effekter som uppmärksammats i samband med ökningen av den antropogena försurningen är intresset för kalkning stort. Kalkning sker över stora arealer, främst i södra och västra Sverige där försurningen haft störst effekt. Även om kalkningen har bidragit till en pH-höjning med en återhämtning i hela ekosystem där flera arter har kunnat återkolonisera, kan kalkningen även ge oönskade effekter som till exempel innebär att vissa arter som är känsliga för pH-höjningar slås ut eller minskar drastiskt i antal. Denna rapport presenterar en pilotundersökning med syftet att ta reda på om och i så fall hur mossfloran i och intill sjöstränder till humusrika småsjöar i Jönköpings län påverkats av helikopterkalkning med kalkmjöl.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2007
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2007_33&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss