Från GIS-skikt till våtmark

Våtmarker är ett oerhört viktigt inslag i vår omgivning av flera olika anledningar. De fungerar som naturliga reningsverk, höga flöden och översvämningar kan dämpas genom dess vattenhushållande funktion och för många hotade arter bland både växter och djur är tillgången på våtmarker livsviktig. Genom historiens gång har våtmarker utdikats och omvandlats till odlingsmark eller skogsmark. Det är därför nödvändigt att restaurera eller anlägga våtmarker för att kunna nå en hållbar utveckling i vårt samhälle. Uppdraget att ta fram ett planeringsunderlag är ett regeringsuppdrag. Syftet är att få till en optimal placering av olika typer av våtmarker. Genom att se från ett landskapsekologiskt perspektiv kan en våtmark styras till ett område där den gör störst nytta.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2007
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Klimat
  • Miljö
  • Natur
  • Skyddad natur
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2007_41&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss