Fiskevårdsplan Lagan

Lagan, som passerar tre län på sin väg mot havet, är ett intressant vatten ur fiskesynpunkt. Längst ned närmast havet finns bland annat lax och havsöring medan gädda, abborre och gös är de mest intressanta arterna längre upp. Den idag hotade arten ål finns fortfarande i många vatten. Vattensystemet är dock förhållandevis kraftigt påverkat av olika mänskliga aktiviteter som bland annat medfört att vattenkvaliteten försämrats och vandringsvägar för fisk stängts av. Det finns därigenom ett betydande behov av åtgärder för att kunna vidareutveckla fisket. I vattensystemet finns flera värdefulla stora sjöar där Vidöstern på gränsen mellan Jönköpings och Kronobergs län är en av de för fritidsfisket viktigaste. Vidöstern är av denna anledning utpekat som ett riksintresse för friluftslivet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2007
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Fiske
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2007_36&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss