Snöfall i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Familjehemsvård i Jönköpings län 2006

Kommunerna är skyldiga att årligen lämna en förteckning till Länsstyrelsen över samtliga barn som är placerade i familjehem eller annat enskilt hem. Dessa förteckningar utgör underlaget för Länsstyrelsens årliga statistik. Vi kan för 2006 notera följande: 472 barn och ungdomar var placerade i familjehem eller annat enskilt hem. Det är på samma nivå som 2004 och något färre än 2005. 143 barn placerades under året. Det är 32 färre än 2005. Placeringarna upphörde för 144 barn. Drygt hälften, 53 %, av barnen var placerade inom den egna kommunen. Andelen barn som placerades i familjehem hos anhöriga eller andra närstående ökade till ca 31 %. Vid årsskiftet 2006/2007 var 335 barn placerade i familjehem eller i annat enskilt hem, vilket är nitton färre än föregående årsskifte.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2007
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2007_19&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4, Jönköping

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss