Höga flöden i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Bottenfauna i Jönköpings län 2006

Årets undersökning har omfattat totalt 49 lokaler i rinnande vatten. Flertalet lokaler (38 stycken) ligger inom Nissans avrinningsområde i länets västra del. I Vätterns tillflöden undersöktes tre lokaler. I östra delen av länet undersöktes Bordsjöbäcken och Svartån (Motala ström) samt fem lokaler i Emåns vattensystem. Segerstadsån var den enda lokalen inom Lagans avrinningsområde. Kalkningsgraden varierar på de olika lokalerna och elva lokaler var okalkade, men åtta av dem ingick inte i kalkningsuppföljningen. Bedömning har gjorts av försurningspåverkan, påverkan av organiska/eutrofierande föroreningar samt naturvärde.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2007
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2007_28&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4, Jönköping

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss