Bostadsmarknaden i länet 2006

Länsstyrelsen i Jönköpings län administrerar varje år Boverkets Bostadsmarknadsenkät (BME). I samband med att enkäten skickas ut till kommunerna gör Länsstyrelsen ett besök i varje kommun för att diskutera enkäten och bostadsmarknadsläget i kommunen. Från kommunens sida deltar representanter för kommunledningen, planerings- och byggförvaltningarna samt sociala förvaltningen. Innehållet i rapporten bygger på samtal som förts med kommunerna, på uppgifter från BME, statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB) samt egna iakttagelser och bedömningar. Rapporten består av två delar som kan läsas separat. Den första delen är en beskrivning av bostadsmarknadsläget i stort i Jönköpings län 2006. Den andra delen beskriver tillgången på bostäder för vissa grupper.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2007
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Boende
  • Kulturmiljö
  • Samhälle
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2007_31&context=25