Anmälan om allvarliga missförhållanden inom äldre- och handikappomsorgen under 2006

I 14 kapitlet 2 § socialtjänstlagen och 24 a § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade finns bestämmelser om socialnämndens agerade rörande missförhållanden i omsorgerna om äldre och funktionshindrade (Lex Sarah). Allvarliga missförhållanden i omsorgen om äldre och personer med funktionshinder ska genast anmälas till socialnämnden. Den som är anställd, uppdragstagare, praktikant eller motsvarande eller deltar i arbetsmarknadspolitiska åtgärder inom omsorgerna om äldre människor eller människor med funktionshinder är skyldig att anmäla allvarliga missförhållanden. Som ett led i arbetet med frågor rörande Lex Sarah har Länsstyrelsen granskat de anmälningar som under 2006 gjordes till socialnämnderna i länets kommuner.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2007
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2007_22&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss