Verkställde kommunerna sina beslut och domar om insatser för äldre och funktionshindrade 2005?

En undersökning av icke verkställda beslut och domar samt avslag trots bedömt behov. Rättssäkerheten för äldre och för personer med funktionshinder inom socialtjänsten har under de senaste åren fått ökad uppmärksamhet, bland annat på grund av att beviljade insatser och avkunnade domar enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) inte alltid verkställs inom rimlig tid. Dessutom förekommer det att personer får avslag på ansökan om insatser trots att de bedömts ha behov av dessa. Länsstyrelsen har undersökt om kommunerna verkställer sina egna beslut om insatser för äldre och funktionshindrade.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2006
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2006_38&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss