Höga flöden i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Värdefulla myrmarker i Jönköpings län

Myrar är värdefulla områden som är viktiga för många arter av både växter och djur. De har också en stor betydelse för att binda tungmetaller och näringsämnen som annars skulle rinna ut i vattendragen och slutligen övergöda våra sjöar och hav. De myrar i Sverige med högst naturvärde finns samlade i ”Myrskyddsplan för Sverige” som kom 1994. På regeringens uppdrag har alla länsstyrelser lämnat underlag till revidering av denna plan, vilket inneburit en översyn av områdenas yttergränser och naturvärden samt en komplettering av kulturhistoriska värden. I Jönköpings län har fyra nya områden tillkommit vilka valts utifrån kriterierna att de ska vara torvbildande, ha klass 1 i våtmarksinventeringen, vara sumpskog av klass 1 eller sumpskogar bestående av nyckelbiotoper eller naturvärdesobjekt.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2006
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Klimat
  • Miljö
  • Natur
  • Skyddad natur
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2006_05&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss