Vård enligt LVU i Jönköpings län 2005

Under 2005 var sammanlagt 62 barn och ungdomar i länet föremål för beslut i länsrätten om omedelbart omhändertagande eller vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). De 30 barn som var aktuella i miljöärendena kom från sammanlagt 24 familjer. Antalet barn som gavs vård på grund av brister i miljön var betydligt färre än tidigare år. Däremot var antalet ungdomar som blev föremål för insatser på grund av eget beteende större. Det var framför allt många flickor som vårdades på grund av beteendeproblem. Det var 18 flickor och 14 pojkar som berördes av tvångslagstiftningen på grund av sitt eget beteende.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2006
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2006_23&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss