Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Vård enligt LVM i Jönköpings län 2005

Under 2005 påbörjade kommunerna i länet 94 utredningar med stöd av lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) vilket var 14 utredningar fler än 2004. Kommunerna gjorde 36 ansökningar om vård enligt LVM till Länsrätten. Detta var en ökning med 9 procent jämfört med 2004 då 33 ansökningar gjordes. Sett över en 10-årsperiod har antalet ansökningar annars legat på en relativt konstant nivå med i medeltal cirka 30 ansökningar per år. Av de 36 personer som var föremål för ansökan om LVM-vård hade 30 varit omedelbart omhändertagna. Länsrätten biföll 31 ansökningar om LVM-vård vilket var lika många som under 2004. Under 2005 gällde 23 ansökningar män och 8 kvinnor. Motsvarande siffror 2004 var 16 män och 11 kvinnor. Fyra personer under 30 år blev 2005 föremål för LVM-vård.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2006
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2006_31&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss