Risk för skogsbrand i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Uppföljning av miljömålen i Jönköpings län

Sveriges riksdag har antagit 16 nationella miljökvalitetsmål med tillhörande delmål. 15 av miljökvalitetsmålen antogs i april 1999 och det 16:e, ”Ett rikt växt och djurliv”, antogs i november 2005. I november 2006 antogs nya, reviderade miljömål för Jönköpings län. Revideringen innehåller det senast antagna miljökvalitetsmålet och dess delmål. Denna rapport redovisar en bedömning av de gamla miljökvalitetsmålen, det vill säga för 13 miljökvalitetsmål och 65 delmål för Jönköpings län. Vid uppföljningen av målen har en bedömning gjorts med avseende på om målen kommer att nås inom utsatt tid.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2006
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Miljömål

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2006_47&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss