Höga flöden i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Trygghet, rättssäkerhet och socialt innehåll för äldre i ordinärt boende

Förutsättningar för kvarboende i tre kommuner Länsstyrelsen har genomfört en verksamhetstillsyn i kommunerna Gnosjö, Tranås och Vaggeryd med fokus på hur behoven av trygghet, aktivering och social gemenskap tillgodoses för pensionärer i ordinärt boende. Utgångspunkten har varit att från ett rättssäkerhetsperspektiv granska hur den enskildes behov i dessa avseenden beaktas och tillgodoses i såväl biståndshandläggningen som genomförandet av beviljade insatser. Tillsynen bygger huvudsakligen på intervjuer med pensionärer med beviljade hemtjänstinsatser. Vidare har intervjuer genomförts med biståndshandläggare, arbetsledare och representanter för hemtjänstpersonalen. Även akter och måldokument har granskats i berörda kommuner.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2006
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2006_25&context=25