Trakter med särskilt värdefulla ängs- och betesmarker i Jönköpings län - ett underlag till en regional bevarandestrategi

Ängs- och betesmarkerna ger plats för stor biologisk mångfald och har oftast höga biologiska värden. Det beror på att de är så varierande när det gäller vegetationstyper och livsmiljöer för olika växter och djur. Ängs- och betesmarkerna har en lång historia och innehar mycket höga kulturhistoriska värden. De innehåller ofta spår från tidigare generationer jordbruk såsom odlingsrösen, stenmurar, fägator, hamlade träd, odlingsterrasser och fornåkrar som kan hjälpa oss att återskapa bilden av våra förfäders odlingslandskap. Ängs- och betesmarkerna har också höga skönhets- och rekreationsvärden. Därmed kan de vara en viktig inspirationskälla för konst, litteratur och musik.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2006
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Klimat
  • Miljö
  • Miljömål
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2006_49&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4, Jönköping

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss