Höga flöden i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Talar vi med bönder på bönders vis?

Jönköpings län har ett småskaligt och variationsrikt odlingslandskap. Här finns förhållandevis mycket naturbetesmark kvar, sett både ur ett nationellt och internationellt perspektiv. Att odlingslandskapets natur- och kulturvärden bör bevaras och förstärkas i framtiden, finns angivet i såväl det nationella miljömålet ”Ett rikt odlingslandskap” som de regionalt anpassade miljömålen. Länsstyrelsens rådgivning till lantbrukare i samband med upprättande av åtgärdsplaner för betesmarker och slåtterängar med höga natur- och kulturvärden, ingår som en del i EU:s gemensamma jordbrukspolitik.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2006
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Lantbruk
  • Landsbygd

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2006_34&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss