Risk för skogsbrand i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Strategi för formellt skydd av skog i Jönköpings län

LÄNSSTRATEGI FÖR FORMELLT SKYDD AV SKOG Detta dokument redovisar en länsstrategi för genomförande av formellt skydd enligt delmål 1 i Levande skogar. Med formellt skydd avses här naturreservat, biotopskyddsområde och naturvårdsavtal. Dokumentet är en slutredovisning av Länsstyrelsens och Skogsvårdsstyrelsens medverkan i regeringsuppdraget Fördjupad strategi för långsiktigt skydd av värdefulla naturområden på skogsmark. Den nationella strategin som fastställdes i maj 2005 utgör grunden för länsstrategin. Arbetet har bedrivits gemensamt av Länsstyrelsen och Skogsvårdsstyrelsen under medverkan av en referensgrupp. Länsstrategin har beslutats gemensamt av Länsstyrelsen och Skogsvårdsstyrelsen.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2006
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Lantbruk
  • Landsbygd
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2006_08&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss