Strandnära för alla

Planmässiga överväganden för strandnära bebyggelse ”Strandnära för alla - planmässiga överväganden för strandnära bebyggelse”, nedan kallat ”Strandnära för alla”, är det avslutande delprojektet inom projekt ”Strandnära boende - vad är det?” som totalt har bestått av fyra delprojekt. Syftet har varit att utveckla metoder för att planera för ett strandnära och attraktivt boende utan att det strider mot strandskyddets syften enligt miljöbalken. Det första delprojektet, ”Nyansering av strändernas skyddsvärden - ett metodutvecklingsprojekt”, har undersökt en inventeringsmetodik för att bedöma strändernas naturvärden och allemansrättsliga värden. Inventeringsmetoden åskådliggör på ett bra sätt naturvärdena.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2006
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Kulturmiljö
  • Natur
  • Samhällsplanering
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2006_46&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss