Risk för skogsbrand i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Solitära bin i Jönköpings län

Under sommaren 2006 har 11 torrängsliknande lokaler på det sydsvenska höglandet inventerats med avseende på solitära bin. Sex av lokalerna består av inaktiva eller extensivt brukade grus- eller stentäkter som till sin struktur har mycket gemensamt med sandiga torrängar. De resterande fem ängsmarkerna ligger samtliga i ett välbevarat äldre jordbrukslandskap på sluttningarna upp mot det sydsvenska höglandet. Bland de 119 arter av solitära bin som noterades under inventeringen fanns bland annat väddgökbi Nomada armata, väddsandbi Andrena hattorfiana och guldsandbi Andrena marginata, vilka alla omfattas av det nationella åtgärdsprogrammet för vildbin på ängar (Larsson in litt.).

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2006
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2006_40&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss