Provfiske - Barnarpasjön och Rocksjön

Föreliggande rapport är en redovisning och utvärdering av resultatet från provfisken i Barnarpasjön (2005) och Rocksjön (2004), båda belägna i Jönköpings län och kommun. Sammanställningen innefattar även en bedömning av respektive sjös fisksamhälle och miljöstatus, vid bedömningen har viss hänsyn tagits till tidigare undersökningar och övriga uppgifter. Arbetet har genomförts av Länsstyrelsen i Jönköpings län på uppdrag av Jönköpings kommun, som även finansierat undersökningarna. Då standardiserade provfisken inte utförts i sjöarna tidigare var syftet med undersökningarna att karakterisera respektive sjö och dess fisksamhällen för eventuellt kommande åtgärdsplaner.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2006
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Fiske
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2006_06&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss