Risk för skogsbrand i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Lokalisering och inventering av rikkärr i Jönköpings län 2005

Med rikkärr menas kärrmiljöer som via vatten tillförs mineraler från intilliggande kalkhaltig berggrund eller jord. Rikkärr har en speciell växtlighet knuten till sig och hyser ofta mycket höga naturvärden. Bakgrunden till denna undersökning är ett behov av mer information om rikkärrens antal, karaktär, status och utbredning i Jönköpings län. Under åren 1999, 2003 och 2004 har rikkärr kartlagts och inventerats i Jönköpings län. Under sommaren år 2005 genomfördes en fjärde omgång. Totalt besöktes 21 potentiella rikkärrslokaler. Syftet var att undersöka om platserna verkligen var lokaler för rikkärr och - om så var fallet - bedöma kärrens karaktär samt notera eventuellt behov av skötselåtgärder. Rikkärren skulle även avgränsas geografiskt.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2006
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2006_22&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss