Inventering av Sandödla (Lacerta agilis)

I nordöstra delen av Jönköpings län 2005 Sandödlan (Lacerta agilis) inventerades på uppdrag av länsstyrelsen i åtta områden (totalt 28 lokaler) i Jönköpings län under sju dagar mellan den 15 till 21 augusti 2005. Syftet var att komplettera inventeringarna av arten utförda 2003 och 2004 genom att närmare undersöka eventuell förekomst i nordöstra delen av länet. En ny lokal hittades, vilken ligger i ett nytt område i närheten av Järsnäs. I Jönköpings län finns sandödlan i dag på 22 säkra lokaler inom sju olika områden. Eftersom bara en ny lokal hittades verkar sandödlan vara sällsynt i den östra delen av länet. Förklaringar till detta skulle kunna vara de friskare markerna med ett större graninslag och den fragmenterade utbredningen av isälvsmaterial i denna del av länet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2006
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2006_09&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss