Familjehemsvård i Jönköpings län 2005

Kommunerna är skyldiga att årligen lämna en förteckning till Länsstyrelsen över samtliga barn som är placerade i familjehem eller annat enskilt hem. Dessa förteckningar utgör underlaget för Länsstyrelsens årliga statistik. Vi har under senare år haft en konstant ökning av antalet berörda barn. Vi kan för 2005 notera följande: 506 barn och ungdomar var placerade i familjehem eller annat enskilt hem. Det är 35 fler än föregående år. 175 barn placerades under året. Det är 28 fler än 2004. Placeringarna upphörde för 150 barn och det är 21 fler än året innan. Majoriteten, 55 %, av barnen var placerade inom den egna kommunen. Av de barn som placerades i familjehem placerades ca en fjärdedel hos anhöriga eller andra närstående.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2006
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2006_14&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss