Besöksundersökning på Naturum

Vi har gjort en besöksundersökning för Länsstyrelsen i Jönköpings läns räkning, i Naturum på Store Mosse. Målet med undersökningen var att få reda på vad Naturum betyder för dess besökare. Vi ville också få reda på vilka som besöker Naturum och varför de kommer. Vi intervjuade sammanlagt 84 personer i olika åldrar, vid fyra olika tillfällen. Vi var på Naturum vid två tillfällen i september och två tillfällen i februari/mars. Den största delen av besökarna fick reda på att Naturum fanns genom familj och vänner. Det var också många som visste det sedan länge, eftersom de bor i närheten.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2006
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Djur
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2006_24&context=25