Höga temperaturer i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Bedömningsgrunder för hydromorfologi

Handledning och metodik för bedömning av hydromorfologiska kvalitetsfaktorer. Detta dokument är förslag till utveckling av bedömningsgrunder för hydromorfologiska kvalitetsfaktorer enligt ramdirektivet för vatten (2000/60/EG), på uppdrag från Naturvårdsverket. Framtagandet av hydromorfologiska bedömningsgrunder sker i samarbete med SMHI som presenterar ett separat dokument. Dessa två dokument kommer senare att sammanfogas till en samlad handledning för klassificering av Svenska vattenförekomster med avseende på hydromorfologisk påverkan.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2006
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2006_20&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss