Vård enligt LVM i Jönköpings län 2004

Under 2004 påbörjade kommunerna i länet 80 utredningar med stöd av lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) vilket var två utredningar fler än 2003. Två kommuner, Gislaved och Gnosjö, har inte gjort några utredningar. Kommunerna gjorde 33 ansökningar om vård enligt LVM till Länsrätten. Detta var en ökning med 18 % jämfört med 2003 då 28 an-sökningar gjordes. Sett över en 10-årsperiod har antalet ansökningar an-nars legat på en relativt konstant nivå med i medeltal 30 ansökningar per år. Av de 33 personer som var föremål för ansökan om LVM-vård hade 24 varit omedelbart omhändertagna. Länsrätten biföll 31 ansökningar om LVM-vård, där 17 ansökningar gällde män och 14 kvinnor.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2005
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2005_31&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4, Jönköping

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss