Risk för skogsbrand i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Utvärdering av elfisken i Jönköpings kommun 2002-2004

I föreliggande rapport redovisas resultaten från 29 elfisken i Jönköpings kommun utförda säsongerna 2003 och 2004. Samtliga elfiskelokaler ligger i Nissans avrinningsområde. Liksom sommaren 2003 präglades sommaren 2004 av stora nederbördsmängder. Regnet medförde att vattennivåerna i vattendragen steg kraftigt och översvämningar drabbade delar av länet. Högvattnet medförde även problem för elfiskets genomförande och flertalet elfisken kunde genomföras först under augusti månad då vattennivåerna började sjunka. Trots att elfiskena utfördes efter högvattenperioden, eller åtminstone under fiskbara förhållanden, kan en tydlig täthetsminskning noteras på flera elfiskelokaler jämfört med tidigare säsonger.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2005
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Klimat
  • Fiske
  • Miljö
  • Natur
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2005_01&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss