Tillväxtprogrammet i Jönköpings län

Nulägesbeskrivning årsskiftet 2004/2005 Rapporten visar att de strategiska projekten har mätbara målsättningar för framtiden och till stor del arbetar aktivt med de horisontella målen ekologisk hållbarhet, integration och jämställdhet. Data i tabeller grundar sig på rapporter från projektägarna. En sammanställning över hur finansieringen ser ut fördelad på insatsområden finns nedan.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2005
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Föreningar
  • Jämställdhet
  • Samhälle
  • Näringsliv
  • Näringslivsutveckling

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2005_08&context=25