Höga temperaturer i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Tidsseriesjöar i Jönköpings län

Tillstånd och utveckling 1983-2003 Undersökningarna av referenssjöar (tidsseriesjöar) startades 1983/84 av Naturvårdsverket, bland annat för att följa försurningsutvecklingen och ge referensmaterial till kalkningsverksamheten och landsomfattande sjöinventeringar. Senare har syftet med undersökningarna utökats och numer representerar både sjöar och undersökningsprogram ett bredare referensområde med data på näringsämnen, ljusförhållande, syrgasförhållande, planktiska alger, bottenfauna och fisk. Sedan 1995 bedriver även länsstyrelsen övervakning av sjöar med delvis samma programstruktur och syften som gäller nationellt.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2005
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2005_13&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss