Test av fältmanual för uppföljning och basinventering i fyra våtmarkstyper inom Natura 2000

Högmossar (7110), rikkärr (7230), källor med tuffbildning (7220) samt mineralrika källor och källkärr av fennoskandisk typ (7160). Under sommaren 2004 har uppföljningsmanualer för Natura 2000-habitaten högmosse (7110), rikkärr (7230), källor med tuffbildning (7220) och mineralrika källor och källkärr av fennoskandisk typ (7160) testats. Tre högmossar har besökts i den kontinentala regionen, tre i den boreala och tre i den så kallade ”Svarta bananen”. Svarta bananen kallas det område i sydvästra Sverige som är allra mest utsatt för luftburna föroreningar. Sex rikkärr har besökts, tre i kontinental zon och tre i boreal. Vidare har två områden med kalktuff omfattats av metodtesten, båda två belägna i Västra Götalands län.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2005
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2005_20&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss