Risk för skogsbrand i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Strandnära boende i Tranås kommun- Strändernas skyddsvärden vid Säbysjön

I den här rapporten har metodiken som redovisas i ”Strandnära boende - Metod för nyansering av strändernas skyddsvärden” (Länsstyrelsen i Jönköpings län 2005) tillämpats på Säbysjön i Tranås kommun. Säbysjön ingår i Svartåns avrinningssystem och är belägen 5 kilometer söder om Tranås tätort. I 300 meters-zonen dominerar lövskog (44 %). I omgivningen dominerar våtmarker (37 %) men lövskogsbiotoper förekommer i nästan lika stor omfattning (35 %). Markanvändningen i närmiljön domineras av våtmarker (58 %). Längs sjöns östra strand präglas närmiljön av fritidshus (22 %).

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2005
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Klimat
  • Miljö
  • Natur
  • Skyddad natur
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2005_50&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss