Strandnära boende i Sävsjö kommun- Strändernas skyddsvärden vid Hillen och Vallsjön

I den här rapporten har metodiken som redovisas i ”Strandnära boende - Nyansering av strändernas skyddsvärden” (Länsstyrelsen i Jönköpings län 2005) tillämpats på Hillen och Vallsjön i Sävsjö kommun. Projektet syftar till att undersöka land och vattenområdet inom strandskyddet, det vill säga 100 meter upp på land och 100 meter ut i vattnet. Markanvändningen i Hillens närmiljö domineras av lövskog (62 %) och barrskog (21 %). I omgivningen är andelen åkermark (23 %), lövskog (30 %) och barrskog (21 %). I 300 meters-zonen dominerar åkermark (27 %). Runt många av sjöarna som ingår i projektet är andelen artificiell mark störst närmast sjön och avtar med ökat avstånd. Vid Hillen ökar istället bebyggelsen med avståndet från sjön.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2005
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Klimat
  • Miljö
  • Natur
  • Skyddad natur
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2005_49&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss