Strandnära boende i Nässjö kommun- Strändernas skyddsvärden vid Nömmen

I den här rapporten har metodiken som redovisas i ”Strandnära boende - Nyansering av strändernas skyddsvärden” (Länsstyrelsen i Jönköpings län 2005) tillämpats på Nömmen. Nömmen är belägen cirka 1 mil sydöst om Nässjö tätort och sjöns norra och västra delar har ingått i inventeringen. Projektet syftar till att undersöka land och vattenområdet inom strandskyddet, det vill säga 100 meter upp på land och 100 meter ut i vattnet. Öar omfattas också av strandskyddet med de har inte ingått i inventeringen. I Nömmen finns gott om klippräglade öar, holmar och skär som anses väldigt värdefulla och en del av dem utgör fågelskyddsområden. Markanvändningen i Nömmens närmiljö domineras av lika delar barr - och lövskog (27 %).

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2005
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Klimat
  • Miljö
  • Natur
  • Skyddad natur
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2005_48&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss