Strandnära boende i Eksjö kommun- Strändernas skyddsvärden vid Långanäsasjön och Hunsnäsen

I den här rapporten har metodiken som redovisas i ”Strandnära boende - Metod för nyansering av strändernas skyddsvärden” (Länsstyrelsen i Jönköpings län 2005) tillämpats på Långanäsasjön och Hunsnäsen i Eksjö kommun. Markanvändningen runt Långanäsasjön domineras av skogsmark i 300 meters-zonen (45 %) och i omgivningen (52 %). Närmiljön utgörs till 47 % av tomtmark. Sjöns norra sida är i huvudsak bebyggd av fritidshus och en del permanentboende. Runt Hunsnäsen dominerar artificiell mark i både närmiljö (52 %), omgivning (44 %) och 300 meters-zon (50 %). Hunsnäsen ligger i kanten av Eksjö vilket medför att den västra delen av sjön ingår i Eksjö tätort. Förutom artificiell mark är våtmark och lövskog vanligt förekommande runt Hunsnäsen.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2005
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Klimat
  • Miljö
  • Natur
  • Skyddad natur
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2005_47&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss