Strandnära boende i Aneby kommun- Strändernas skyddsvärden vid Skärsjösjön och Söljen

I den här rapporten har metodiken som redovisas i ”Strandnära boende - Metod för nyansering av strändernas skyddsvärden” (Länsstyrelsen i Jönköpings län 2005) tillämpats på Skärsjösjön och Söljen i Aneby kommun. Skärsjösjön är belägen 2 kilometer västsydväst om Aneby tätort medan Söljen ligger vid det lilla samhället Sunhultsbrunn. Närmiljön runt Skärsjösjön domineras av lövskog (40 %) och våtmark (32 %). I omgivningen utgör öppen mark störst areal (31 %). Hävden har upphört på en stor del av arealen och markerna är i en igenväxningsfas. I 300 meters-zonen har barrskogen tagit överhanden (42 %). I Söljens närmiljö dominerar våtmark (50 %) och barrskog (28 %).

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2005
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Klimat
  • Miljö
  • Natur
  • Skyddad natur
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2005_46&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss