Strandnära boende- Metod för nyansering av strändernas skyddsvärden

Strandskyddsområdet ut i vattnet är generellt sett dåligt undersökt. För framtagandet av metodiken har data samlats in i fält. Data som samlats in här har gett värdefull information för beskrivning och bedömning av naturvärden. Landstrandzonens naturvärden kan däremot bedömas utifrån redan insamlade data som finns på Länsstyrelsen i form av inventeringar och kartmaterial. Den befintliga informationen om landstranden var omfattande och den kompletterande fältkontrollen har inte givit speciellt mycket extra information. Beroende på tillgängligt underlag kan man dock välja att inventera landstranden i fält. Bedömningen av allemansrättslig tillgänglighet av närmiljö och omgivning kan göras utifrån kartmaterial.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2005
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Djur
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2005_45&context=25