Risk för skogsbrand i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Solgenområdet - inventering av vedlevande skalbaggar tickor och lavar

Sjön Solgen ligger belägen i Eksjö kommun på det Småländska höglandet 195 meter över havet. Solgens omgivningar utgörs av ett mosaiklandskap av löv- och blandskog, hagmarker och åkermark. Flera av gårdarna har en historia som sträcker sig tillbaka till 1300-talet och talrika fornlämningar runt sjön vittnar om att traktens kulturhistoria sträcker sig ännu längre tillbaka i tiden. De flesta trädslagen finns rikt representerade i området och endast bok förekommer mer sparsamt. Kring den norra och östra delen av Solgen finns ett flertal lövträdsdominerade betesmarker varav många hyser mellan 5 och 15 mycket gamla hålekar. Området har redan uppvisat exceptionella naturvärden med avseende på fågellivet med bland annat årliga besök av vitryggig hackspett.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2005
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Klimat
  • Miljö
  • Miljömål
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2005_05&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss