Sammanställning och utvärdering av resultat kring metallföroreningarna i Kvarnasjön och transporten av tungmetaller till Storån

I recipientundersökningar i Storån, Gnosjö kommun har man noterat att det förekommer mycket metallföroreningar omkring Hillerstorp. Man har särskilt misstänkt att Kvarnasjön kan vara en källa till tungmetallutsläpp vilket undersökts i flera studier. För att få en bred beskrivning av föroreningasituationen har dessa studier sammanfattats och vissa data utvärderats på nytt med syfte att få ett underlag för den fortsatta hanteringen av problemet med utsläpp från Kvarnasjön framgent.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2005
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2005_26&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss