Matförsörjning för äldre i ordinärt boende

Beslut, genomförande och upplevelse Länsstyrelsen har genomfört en verksamhetstillsyn av matförsörjningen för äldre i ordinärt boende i länets samtliga kommuner, vilken omfattat både hemleverans av varm och kyld mat (matdistribution) samt i viss mån hjälp med inköp av matvaror. Syftet har varit att granska hur matdistributionen och inköpen organiseras och fungerar med avseende på planering, genomförande och uppföljning av dessa insatser. Dessutom har syftet varit att förmedla en bild av hur ett urval pensionärer i respektive kommun upplever måltidsservicen och matens kvalitet. I föreliggande rapport redovisas Länsstyrelsens iakttagelser och bedömningar i sin helhet, där de väsentligaste påpekandena sammanfattas nedan.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2005
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2005_29&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss